Woman - In-Depth

Psigopate In Die Samelewing

Volgens navorsing is omtrent 3% tot 4% van die bevolking psigopate maar die artikel is nie om iemand as 'n psigopaat te klassifiseer nie maar wel om 'n moontlike psigopaat te herken en probleme en omstandighede dienooreenkomstig te "hanteer".

Meeste psigopate is nie die reeksmoordenaars en bose karakters as wat hulle in rolprente uitgebeeld word nie en kan 'n dominee, politikus, maatskappy direkteur of gerespekteerde persoon in die samelewing wees. Trouens baie kenmerke van 'n presteerder soos 'n sterk persoonlikheid, bo-gemiddelde intelligensie en daardie "wow wat 'n man / vrou" is ook die kenmerke van 'n psigopaat.

(Volgens navorsing is ook baie min psigopate amptelik geklassifiseer as psigopate of in die tronk of inrigtings en MY mening is dat psigopate nie eintlik krimineel optree nie TENSY hy/sy gedwarsboom of teengestaan word. Daar is 'n gesegde dat 'n man se ware karakter nie ontbloot word in sukses nie, maar in mislukking en die meeste kenmerke van 'n psigopaat (en werklike presteerder) maak hulle suksesvol in wat hulle doen maar 'n presteerder sal teengestaan kan word en val en soos 'n man sy eie foute erken en opstaan terwyl 'n psigopaat in so 'n geval almal behalwe homself sal blameer en met woede reageer.)

Op die oog af is psigopate eintlik selfs so effentjies (uit menslike oogpunt) "beter" en sterker as presteerders want deur hulle gebrek aan empatie en abnormale dunk van hulself waar hulle nooit verkeerd kan wees nie, maak hulle meester manipuleerders en hulle het geen probleem daarmee om die werklikheid en waarheid te verdraai om hulle te pas nie ongeag die skade wat dit aan enigiemand doen terwyl presteerders dit nie so maklik kan doen nie maar hulle op die beurt sterker en beter as psigopate is uit geestelike oogpunt. (Omgee, regverdigheid, vrede, barmhartigheid....)

Uit bogemelde klink die nogal moeilik om die kaf van die koring te skei maar as mens eers die belangrikste kenmerke van 'n psigopaat verstaan wat hulle ONDERSKEI van presteerders dan is dit nie so moeilik nie.

- Gewoonlik bo-gemiddeld intelligent, sterk selfvertroue, sjarmant, innemend en doeltreffend en op die oog af perfek. (Dit pas ook presteerders)

Die kenmerke van 'n psigopaat wat presteerders egter nie het nie is;

- Gebrek aan empatie en verstaan nie die leed wat hulle iemand aandoen nie.
- Aanvaar nie verantwoordelikheid vir hulle foute nie en blameer altyd ander daarvoor.
- Swak selfbeheersing en woedeuitbarstings as dinge nie na hulle sin verloop nie.
- Hulle takel lewensmaats en enigiemand wat teen hulle staan emosioneel af.
- Hulle is giftige mense wat teenstanders teenoor ander slegse en afbreek.

Omdat psigopate meester verkleurmannetjies is, 'n Dr Jackyl and Hyde met twee persoonlikhede, kan mens nie maklik deur die skyn van normaliteit sien nie maar SODRA jy dit WAAG om 'n psigopaat "aan te vat" deur hom te kritiseer en op sy foute te wys sal die swak selfbeheersing, woedebuie, aftakeling, slegse en afbreek, ander altyd blameer en nie 'n hel omgee hoe seer hy JOU maak nie, sommer baie gou te voorskyn kom.

In die geval waar jyself nie direk in 'n situasie is nie maar die kaf van die koring moet skei oor wie om te glo kan onthou word dat 'n normale mens

- ander betrokkenes in ag neem sal neem
- bereid sal wees om oplossings te soek wat almal (of meeste) tevrede sal stel
- ander mense nie afbreek en afkraak teenoor almal nie
- die vermoë het om foute te erken en bereid te wees om dit reg te stel

terwyl iemand wie se koppie raas

- net hom/haarself in ag sal neem en nie worry oor enigiemand anders nie
- nie bereid sal wees om enige oplossing te soek of te aanvaar wat hom/haar nie 100% pas nie
- altyd enigiemand wat "teen" hom/haar staan by almal afbreek en afkraak.
- nooit verkeerd kan wees of foute maak nie en altyd almal behalwe homself blameer

As dit uit bogemelde duidelik is "wie" die sondebok in 'n saak is, sal dit baie help om sulke inligting aan alle betrokkenes te kommunikeer sodat almal vir hulself kan sien wat is wat en dienooreenkomstig in belang van die betrokke partye optree.

Naskrif

Ekself het al soms gewonder of ek een is noudat ek teen so iemand staan en dit BEWYS juis so iemand se briljante manipulasie vermoë, hoe hy die werklikheid en waarheid kan verdraai en sy gemors op ander (onder andere op my) kan projekteer.

Dit is dan ook juis 'n goeie toets want ek glo dat, as iemand bereid is om selfondersoek te doen en oor sy eie optrede en alles nadink om "fout" te soek, dit juis grootliks "bewys" dat hy/sy nie psigopatiese probleme het nie want 'n psigopaat KAN NIE enigiets verkeerd met sy eie optrede sien nie en kan nooit verkeerd wees nie.

(Ek het erens gelees werklike psigopate is die enigste wat leuenverklikker toetse soms kan klop want hulle maak hulself iets wys en GLO dit in so 'n mate dat die leuenverklikker toets nie die leuen kan uitwys nie. Ons almal "weet" wit is wit, maar as 'n psigopaat eenvoudig net glo with is swart en die toets vraag is watter kleur is dit en hy se swart, dan is daar geen stemmetjie binne in (gewete of iets) wat hom weerspreek nie en dit IS swart en die leuenverklikker toets vang dus geen interne konflik tussen brein, gewete en wat ookal op nie)

Author

Portal Editor

Portal Editor

Randfontein Portal

As developer and owner of this group my goal is to help clients and members as much as possible so please contact me at any time if necessary.

Follow Me:

Comments